Prosimy o przeprowadzenie pogadanki na temat segregacji odpadów.

Wykorzystując przekazane materiały ( scena teatrzyku obrazkowego z przykładową bajką i brystol do wykonania pracy i materiały informacyjne ) prosimy o zaangażowanie grup w wykonanie 8-10 stronowej opowieści związanej z segregacją odpadów. Opowiadanie będzie służyć na zajęciach ekologicznych.

Zarchiwizowany ślad w postaci zdjęcia będzie podstawą do przyznania nagrody ufundowanej
przez MPGK.
Prosimy o przesłanie na e-mail: segregacjana5@edunew.pl

UWAGA KONKURS TRWA DO 20 maja 2023

Wyniki zostaną ogłoszone do 30 czerwca 2023 roku

KONKURS SEGREGACJA NA 5 III EDYCJA Wyniki

konkurs-segregacja-na-5-uczestnicy

Regulamin konkursu….